Program

2 marca 2016, ŚRODA

  15.30-16.00  OTWARCIE KONGRESU
  16.00-18.30   Sesja I: VAP  Przewodniczą: Agnieszka Misiewska – Kaczur (Cieszyn), Tomasz Gaszyński (Łódź)
 16.00-16.20    VAE (Ventilatory Associated Events) – uniwersalne zdefiniowanie infekcji związanych z wentylacją
                          mechaniczną - Agnieszka Misiewska Kaczur (Cieszyn) – dyskusja 10 min.
 16.30-16-50   Wczesna identyfikacja patogenów VAP - Barbara Tamowicz (Poznań) – dyskusja 10 min.
 17.00- 17.20  Czy program „zero VAP” jest możliwy w polskiej intensywnej terapii ? - Ewa Trejnowska (Opole)
                         - dyskusja 10 min.
 17.30-17.50   Rodzaj sztucznej drogi oddechowej jako czynnik ryzyka VAP - Tomasz Gaszyński (Łódź)
                          - dyskusja 10 min.
 18.00-18.20  Standard pielęgnacji pacjenta w zapobieganiu VAP – Katarzyna Wojnar-Gruszka (Kraków)
                         - dyskusja 10 min.
 19.00              KOLACJA
 
3 marca 2016, CZWARTEK

  09.00-12.00   Sesja II ARDS cz.I  Przewodniczą: Andrzej Kübler (Wrocław), Krzysztof Kusza (Bydgoszcz)

 09.00-09.20  Wentylacja oszczędzająca - od intensywnej terapii do sali operacyjnej  - Andrzej Kübler (Wrocław)
                        - dyskusja 10 min.
 09.30-09.50  Uszkodzenie płuc związane z wentylacją mechaniczną - nowe spojrzenie - Katarzyna Kuchnicka
                          (Bielsko-
Biała)  - dyskusja 10 min.
 10.00-10.20  Markery ARDS - Barbara Adamik (Wrocław) - dyskusja 10 min.
 10.30-10.50   Synchronizacja pożądana: NAVA - Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz (Warszawa)
                        
- dyskusja 10 min.
 11.00-11.20   APRV - kariera po latach ? - Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała) - dyskusja 10 min.
 11.30-12.00   PRZERWA KAWOWA 
  12.00-14.00  Sesja III ARDS cz.II  Przewodniczą: Hanna Misiołek (Zabrze), Piotr Knapik (Zabrze)
 12.00-12.20  Farmakoterapia ARDS - gdzie szukać nadziei? - Tomasz Łazowski (Warszawa) - dyskusja 10 min.
 12.30-12.50  Tlenek azotu - ARDS i inne zastosowania - Waldemar Goździk (Wrocław) - dyskusja 10 min.
 13.00-13.20  Aktywna eliminacja dwutlenku węgla jako podstawa wentylacji superprotekcyjnej
                       - Jakub Śmiechowicz (Wrocław) - dyskusja 10 min.
 13.30-13.50  ECMO - standardowe narzędzie terapii ciężkiego ARDS - Konstanty Szułdrzyński (Kraków)
                          - dyskusja 10 min
 14.00-15.00  LUNCH
  15.30 -18.30   Sesja IV ARDS cz.III  Przewodniczą: Grażyna Durek (Wrocław), Maria Wujtewicz (Gdańsk)
  15.30-15.50  Oś płuca - naczynia- Grażyna Durek (Wrocław) - dyskusja 10 min.
  16.00-16.20  Oś płuca - mózg w terapii ARDS - Cezary Pakulski (Szczecin) - dyskusja 10 min.
  16.30-16.50  Oś płuca - serce w terapii ARDS - Rafał Drwiła (Kraków) - dyskusja 10 min.
  17.00-17.20  Oś płuca - nerki w terapii ARDS - Krzysztof Kusza (Bydgoszcz) - dyskusja 10 min.
  17.30-17.50  Oś płuca - wątroba w ARDS - Mariusz Piechota (Łódź) - dyskusja 10 min.
  18.00-18.20  Oś płuca - jama brzuszna - Wojciech Dąbrowski (Lublin) - dyskusja 10 min.
  20.00              KOLACJA
 
WARSZTATY
3 marca 2016, CZWARTEK
10.00-12.00    Firma: ResMed
                          Tytuł: Warsztaty mechanicznej wentylacji nieinwazyjnej (NIV)
                          Prowadzenie: dr Michał Grzybowski z zespołem ResMed 
12.00-14.00    Firma: BiaMediTek
                          Tytul: Wizualizacja i udrażnianie dróg oddechowych oraz metody wentylacji ratunkowej
                          Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
15.00-19.00    Firma: Dutchmed
                          Tytuł: Pozaustrojowa wymiana gazowa w intensywnej terapii – warsztaty Novalung
                          Prowadzenie: Benjamin Bitsch (Niemcy),Johan Brewer (Holandia)
 
 4 marca 2016, PIĄTEK
  09:00- 11:00  Sesja V Wentylacja dzieci cz.I   Przewodniczą: Przemysław Łaniewski-Wołłk (Warszawa),
                           Marzena Zielińska  (Wrocław)

  09:00-09:30   Zasady wentylacji śródoperacyjnej u dzieci -  Andrzej Piotrowski, Przemysław Łaniewski-Wołłk       

                           (Warszawa) - dyskusja 10 min.

  09:40-10:10  Monitorowanie wentylacji mechanicznej u dzieci- co i dlaczego monitorujemy - Marzena Zielińska
                          (Wrocław)  - dyskusja 10 min.
 10:20-10:50  Nowe podejście do sedacji dzieci mechanicznie wentylowanych - Alicja Bartkowska-Śniatkowska
                         (Poznań) - dyskusja 10 min.
 11.00-11.30   PRZERWA KAWOWA 
  11:30 - 13:00  Sesja: VI  Wentylacja dzieci cz. II Przewodniczą: Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań),
                            Krzysztof Kobylarz (Kraków)
 11:30-11:50  Optymalna synchronizacja – nowa broń wentylacyjna najmłodszych - Agnieszka Pietrzak (Kraków)
                         - dyskusja 10 min.
 12:00-12:20  Dziecko wentylowane w domu - Beata Pyrek (Wrocław)  - dyskusja 10 min.
 12:30-12:50  ECMO w intensywnej terapii dziecięcej - Magdalena Chęcińska (Wrocław) - dyskusja 10 min.
 13.00-13.20  Żywienie enteralne w najczęstszych zespołach klinicznych: wentylacja mechaniczna
                          - Andrzej Wieczorek (Łódź)
 13.20-13.30  Logiczna droga do „Lung Protection” - Paweł Kciuk / GE Healthcare
 13.30-13.40  Technologia Microstream w monitorowaniu niewydolności oddechowej-Jarosław Traczyk / Medtronic
 14.00-15.00  LUNCH
  15.00-18.00  Sesja VII  Przewodniczą: Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz), Radosław Owczuk (Gdańsk)
 15.00-15.20  Wentylacja nieinwazyjna w intensywnej terapii - kiedy zacząć i kiedy skończyć - Dariusz Maciejewski
                         (Bielsko-Biała)  - dyskusja 10 min.
 15.30-15.50  Jak poprawić synchronizację respirator - pacjent w czasie stosowania NIV - Zbigniew Szkulmowski
                         (Bydgoszcz) - dyskusja 10 min.
 16.00-16.20 Tlenoterapia wysokoprzepływowa  - alternatywa NIV? - Radosław Owczuk (Gdańsk)
                         - dyskusja 10 min.
 16.30-16.50  Wentylacja nieinwazyjna w medycynie ratunkowej - Jacek Smereka (Wrocław) - dyskusja 10 min.
 17.00-17.20  Czy nowoczesne rozwiązania techniczne poprawią skuteczność NIV? - Zbigniew Szkulmowski
                         (Bydgoszcz) dyskusja 10 min
  18.00 -19.00  Sesja  VIII Sedacja   Moderator: Tomasz Łazowski (Warszawa)
                          1. Czy delirium posedacyjne jest do uniknięcia ? - TAK !!!  - Katarzyna Kotfis (Szczecin)
                          2. Czy delirium posedacyjne jest do uniknięcia? - NIE!!!  - Magdalena Wujtewicz (Gdańsk)
20.00              KOLACJA
 
WARSZTATY
4 marca 2016, PIĄTEK
09.00-11.00  Firma: Ekomark
                        Tytuł: Inteligentne monitorowanie procesu wentylacji mechanicznej
                        Prowadzenie: Mariusz Miernik, Stefan Gackowski

12.00-13.30  Firma: Philips Polska

                        Tytuł: Wentylacja nieinwazyjna - tryby wentylacji i maski

                        Prowadzenie: Krzysztof Kluczek - Philips  Polska

 
 5 marca 2016, SOBOTA
  09.00-11.00   Sesja IX Przegląd przypadków   Moderatorzy: Andrzej Kubler (Wrocław), Dariusz Maciejewski
                           (Bielsko – Biała),  Krzysztof |Kobylarz (Kraków)

                           Przypadek nr 1 Tomasz Skalec, Jakub Śmiechowicz (Wrocław) , ECMO - wstrząśnięte, niezmieszane
                           Przypadek nr 2 Dariusz Maciejewski (Bielsko Biała)

                           Przypadek nr 3 Jakub Machoń (Wrocław), Długotrwała terapia ECMO
                           Przypadek nr 4 Zbigniew Szkulmowski (Bydgoszcz)

                          

                           - czas prezentacji: 10 min.

                           - dyskusja: 10 min.