Organizator

                            

  • Stowarzyszenie PRO-VITA  

          43-300 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 101

 

we współpracy z:

  • Katedrą i I Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Katedrą Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego  Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej
  • Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej