ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
ilość miejsc ograniczona
REJESTRACJA

Program

Program może ulec drobnym modyfikacjom


15:10 - 15:30
Wykład wprowadzający : Krótka historia respiratorów
15:30 - 17:30
Sesja I
Leczenie i terapia wentylacyjna ARDS - postęp czy stagnacja?
15:30 - 15:55
Otwórz płuca – zamknij płuca
15:55 - 16:15
Blokada nerwowo - mięśniowa w ARDS
16:15 - 16:35
PARDS (Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome) – rozpoznanie i opcje terapeutyczne
16:45 - 17:00
Nowe koncepcje farmakologicznego leczenia ARDS
17:00 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 19:15
Sesja II
Nowe rozwiązania techniczne i kliniczne współczesnych respiratorów - sesja producentów sprzętu
17:30 - 17:40
DRAGER (Drager Polska)
17:40 - 17:50
GE (GE Healthcare)
17:50 - 18:10
HAMILTON (Ekomark)
18:10 - 18:30
PURITAN BENETT (Covidien Polska)
18:30 - 18:50
LOWENSTEIN (Diagnos)
18:50 - 19:15
PHILIPS (Philips Polska)
09:00 - 12:00
Sesja III
Świat po EOLII – pozaustrojowe techniki wspomagania wentylacji w intensywnej terapii
09:00 - 09:25
Dylematy etyczne związane z terapią ECMO
09:25 - 09:50
Krajobraz po EOLII – dalsze perspektywy zastosowania ECMO w intensywnej terapii
09:50 - 10:15
10:15 - 10:40
Nie tylko niewydolność oddechowa – ECMOv-a w intensywnej terapii
10:40 - 11:05
Kilka ośrodków czy kilkadziesiąt ośrodków ECMO w Polsce ? – moja opinia na tle międzynarodowych danych
11:05 - 11:30
Wentylacja mechaniczna w trakcie ECLS - jak i dlaczego ?
11:30 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 15:00
Sesja IV
Wentylacja mechaniczna jako element terapii krytycznie chorych
12:30 - 12:55
Znaczenie terapii pozaustrojowych w intensywnej terapii
12:55 - 13:20
Oczyszczanie krwi w trakcie ECLS - moda czy skuteczna metoda ?
13:20 - 13:45
Oś mózg-płuca: czy jest zależność pomiędzy uszkodzonym mózgiem, a zdrowymi płucami
13:45 - 14:10
Wentylacja oszczędzająca płuca u pacjentów z patologią wewnątrzczaszkową
14:10 - 14:30
Problem wentylacji pacjentów z urazem wielonarządowym: mózg-płuca-jama brzuszna
14:30 - 15:00
Dyskusja
15:00 - 16:00
Lunch
16:00 - 18:15
Sesja V
Wentylacja nieinwazyjna w praktyce klinicznej
16:00 - 16:30
Wentylacja nieinwazyjna w polskich i europejskich oddziałach intensywnej terapii - warunki powodzenia (dlaczego innym się udało?)
16:30 - 16:55
Zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej w terapii noworodków i dzieci
16:55 - 17:20
Optymalizacja wentylacji nieinwazyjnej w ostrej niewydolności oddechowej
17:20 - 17:45
Wysokoprzepływowa terapia tlenem czy NIV podczas planowego zakończenia wentylacji mechanicznej
17:45 - 18:15
Dyskusja
09:00 - 11:45
Sesja VI
Wentylacja domowa – teoria i praktyka problemu
09:00 - 09:30
Wentylacja domowa w Polsce i w Europie: problemy organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania
09:30 - 10:00
Wentylacja nieinwazyjna w POCHP - od zaostrzenia do wentylacji domowej
10:00 - 10:25
Specyfika wentylacji domowej dzieci – widziane z Krakowa
10:25 - 10:50
Dziecko wentylowane w domu – perspektywa wrocławska
10:50 - 11:15
Stanowisko Sekcji Wentylacji Domowej PTAiT dotyczące kwalifikacji i warunków sprawowania opieki nad pacjentami wentylowanymi w domu
11:15 - 11:45
Dyskusja
11:45 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 14:00
Sesja VII
Infekcje układu oddechowego podczas wentylacji mechanicznej
12:00 - 12:25
Zakażenia mieszane w oddziale intensywnej terapii
12:25 - 12:50
Nozokomialne zapalenia płuc w oddziale intensywnej terapii
12:50 - 13:15
Zasady racjonalnej antybiotykoterapii w intensywnej terapii
13:15 - 13:40
Niewydolność oddechowa w przebiegu zakażenia wirusem grypy ( w oparciu o wyniki rejestru regionalnego)
13:40 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 15:30
Lunch
15:30 - 17:30
Sesja VIII
Wybrane uwarunkowania powodzenia wentylacji mechanicznej
15:30 - 15:50
Metaboliczne uwarunkowania powodzenia wentylacji mechanicznej
15:50 - 16:10
Sedacja pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach nowych wytycznych PADIS i ICU Liberation Initiative
16:30 - 16:50
Praktyczne strategie mobilizacji pacjentów wentylowanych mechanicznie
16:50 - 17:10
Hemodynamiczne wsparcie zakończenia wentylacji
Wojciech Mielnicki
( wykład sponsorowany : Orion Pharma)
17:10 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 19:00
Sesja IX
Sesja interaktywna i podsumowująca - Wentylacja mechaniczna w codziennej praktyce naszej Kliniki (Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu)
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.